PWM (Modulacja Szerokości Impulsu)

PWM (Modulacja Szerokości Impulsu) – Technika sterowania mocą dostarczaną do obciążenia poprzez zmianę czasu trwania impulsu w cyklu pracy.

PWM, czyli Modulacja Szerokości Impulsu, jest techniką regulacji mocy dostarczanej do obciążenia poprzez manipulację czasem trwania impulsu w cyklu pracy. Jest to popularna metoda stosowana w wielu dziedzinach, takich jak elektronika, automatyka czy energetyka. Dzięki zastosowaniu PWM możliwe jest precyzyjne sterowanie mocą, co pozwala na osiągnięcie optymalnej efektywności energetycznej oraz minimalizację strat. Technika ta jest szczególnie przydatna w przypadku urządzeń, które wymagają zmiennej mocy, takich jak silniki elektryczne czy oświetlenie LED. Dzięki zastosowaniu PWM możliwe jest również regulowanie prędkości obrotowej silników, jasności światła czy głośności dźwięku.