Rezonans

Rezonans – Zjawisko wzmacniania drgań, gdy częstotliwość siły wymuszającej jest równa częstotliwości własnej układu.

Rezonans to zjawisko, które występuje, gdy częstotliwość siły, która jest nałożona na układ, jest taka sama jak częstotliwość naturalna tego układu. W takiej sytuacji drgania układu są wzmacniane, co prowadzi do zwiększenia amplitudy drgań. Rezonans może występować w różnych układach, takich jak instrumenty muzyczne, mosty czy budynki. Jest to istotne zjawisko, które należy uwzględnić przy projektowaniu i analizie takich struktur, aby uniknąć ich uszkodzenia.