Rezystancja

Rezystancja – Opór, jaki materiał stawia przepływowi prądu elektrycznego, mierzony w omach (Ω).

Rezystancja jest właściwością materiału, która określa opór, jaki stawia on przepływowi prądu elektrycznego. Jest ona mierzona w jednostkach omów (Ω). Rezystancja może być interpretowana jako trudność, jaką materiał napotyka podczas przepływu prądu. Im wyższa wartość rezystancji, tym większy opór dla prądu. W praktyce, rezystancja jest zależna od wielu czynników, takich jak długość i przekrój przewodu, rodzaj materiału czy temperatura. Wartość rezystancji jest istotna przy projektowaniu układów elektrycznych, ponieważ wpływa na efektywność przepływu prądu oraz generowanie ciepła.