Serial

Serial – Komunikacja szeregowa, często używana do komunikacji między Arduino a komputerem lub innymi urządzeniami.

Komunikacja szeregowa, zwana również jako serial, jest powszechnie stosowana w celu nawiązania połączenia między różnymi urządzeniami, takimi jak Arduino i komputer. Jest to metoda przesyłania danych, w której informacje są przekazywane w sposób sekwencyjny, bit po bicie. Dzięki temu możliwe jest efektywne i niezawodne przekazywanie danych między urządzeniami, co jest szczególnie istotne w przypadku komunikacji między mikrokontrolerami a innymi urządzeniami. Komunikacja szeregowa jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, takich jak automatyka, telekomunikacja czy elektronika, umożliwiając efektywną wymianę informacji i sterowanie urządzeniami.