Sonar

Sonar – System wykorzystujący fale dźwiękowe do wykrywania i lokalizowania obiektów pod wodą.

Sonar to zaawansowany system, który opiera się na wykorzystaniu fal dźwiękowych w celu precyzyjnego wykrywania oraz lokalizowania obiektów znajdujących się pod wodą. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwe jest skuteczne badanie dna morskiego, a także monitorowanie ruchu statków i innych obiektów wodnych. Sonar jest niezwykle przydatnym narzędziem w dziedzinach takich jak oceanografia, rybołówstwo czy wojskowość, umożliwiając dokładne określenie położenia obiektów oraz analizę ich struktury. Dzięki temu systemowi możliwe jest również wykrywanie zagrożeń podwodnych, co ma duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego.