Szybkość dźwięku

Szybkość dźwięku – Prędkość, z jaką fala dźwiękowa rozprzestrzenia się przez medium.

Szybkość dźwięku to parametr określający tempo, z jakim fala dźwiękowa porusza się przez medium. Jest to miara prędkości, z jaką dźwięk rozchodzi się w powietrzu, wodzie lub innych substancjach. Szybkość dźwięku zależy od właściwości medium, w którym się porusza, takich jak gęstość, sprężystość i temperatura. Im większa gęstość i sprężystość medium, tym większa jest szybkość dźwięku. Temperatura również ma wpływ na szybkość dźwięku – im wyższa temperatura, tym szybciej fala dźwiękowa się porusza. Szybkość dźwięku jest mierzona w metrach na sekundę i ma różne wartości w zależności od medium, na przykład w powietrzu wynosi około 343 metrów na sekundę.