Woltomierz

Woltomierz – Przyrząd do mierzenia napięcia elektrycznego między dwoma punktami w obwodzie.

Woltomierz to urządzenie służące do pomiaru różnicy potencjałów elektrycznych między dwoma wybranymi punktami w obwodzie. Działa na zasadzie wykorzystania efektu Halla, który polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w przewodniku poruszającym się w polu magnetycznym. Woltomierz umożliwia precyzyjne określenie napięcia elektrycznego, co jest niezwykle istotne w wielu dziedzinach, takich jak elektronika, elektrotechnika czy energetyka. Dzięki temu przyrządowi można monitorować i kontrolować napięcie w obwodzie, co pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektrycznych.