Za co odpowiada stowarzyszenie branżowe IPC?

IPC powstało w 1957 roku jako Instytut Obwodów Drukowanych (ang. Institute of Printed Circuits). Nazwa stowarzyszenia została później zmieniona na Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits, aby podkreślić ekspansję od gołych płytek poprzez elementy do gotowych zespołów elektronicznych. W 1999 roku organizacja formalnie zmieniła nazwę na IPC z towarzyszącym jej hasłem Association Connecting Electronics Industries (Stowarzyszenie Łączące Branże Elektroniczne). Od chwili powstania aż do dziś IPC ściśle współpracuje z producentami elektroniki na całym świecie, dzięki czemu stowarzyszenie liczy już ponad 4000 członków z niemal 80 krajów i nadal prężnie się rozwija.

Czym zajmuje się IPC w branży elektronicznej?

Branżowe stowarzyszenie IPC opracowuje, tworzy, aktualizuje oraz udoskonala globalne, uniwersalne standardy dotyczące wymagań montażowych i produkcyjnych sprzętu i zespołów elektronicznych. Jednym z zasadniczych zadań IPC jest współpraca z producentami elektroniki w celu skutecznego identyfikowania i rozwiązywania problemów występujących w branży. IPC stawia sobie także za cel wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań i produktów odpowiadających na bieżące wyzwania, przed jakimi stają producenci elektroniki oraz zapewnianie spójnych, klarownych standardów wytwarzania i kontroli jakości produkowanej elektroniki.

Standardy IPC – znaczenie i główne korzyści

Standard IPC w przypadku elektroniki oznacza międzynarodowo akceptowane, szczegółowe wytyczne i normy opracowane przez stowarzyszenie branżowe IPC w celu zapewnienia jednolitych standardów projektowania, produkcji, montażu oraz testowania układów drukowanych oraz innych komponentów wykorzystywanych przez producentów z szeroko rozumianej branży elektronicznej.

Wdrożenie standardów i norm IPC przekłada się dla firmy na szereg korzyści, wśród których najważniejsze to:

 • poprawa efektywności pracy
 • poprawa jakości i niezawodności wytwarzanej elektroniki
 • redukcja kosztów produkcji
 • ujednolicenie procesów produkcyjnych
 • zgodność wytwarzanej elektroniki z globalnymi standardami stosowanymi przez największych producentów
 • poprawa konkurencyjności producenta korzystającego z norm IPC na rynkach lokalnych i światowych

Najważniejsze normy IPC w produkcji elektroniki

Obecnie istnieje już ponad 300 różnych standardów IPC, które są nieustannie aktualizowane i ulepszane z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w branży oraz dostępnych technologii. Dla producentów elektroniki najważniejsze normy IPC to:

 • IPC 600 – kryteria dopuszczalności płyt drukowanych
 • IPC 610 – kryteria dopuszczalności zespołów elektronicznych
 • IPC/WHMA-620 – wymagania i kryteria akceptacji dla montażu kabli i wiązek przewodów
 • IPC 7711/7721 – poprawki, modyfikacja i naprawa zespołów elektronicznych
 • IPC J-STD-001 – wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych
 • IPC J-STD-001 SPACE – wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem sprzętu elektronicznego do zastosowań kosmicznych

Tekst powstał we współpracy z Autoryzowanym Partnerem IPC w Polsce, firmą PB Technik, oferującą w ramach projektu PB Training szkolenia pozwalające uzyskać certyfikat IPC w zakresie wybranej normy. Pełna oferta szkoleniowa PB Training jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://pbtraining.com.pl

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments